۳ درصد داوطلبان رشته تجربی به شغل مطلوب خود می‌رسند/ تخصیص اعتبار بالای آموزش و پرورش برای تجهیز هنر
description

۳ درصد داوطلبان رشته تجربی به شغل مطلوب خود می‌رسند/ تخصیص اعتبار بالای آموزش و پرورش برای تجهیز هنر

۳ درصد داوطلبان رشته تجربی به شغل مطلوب خود می‌رسند/ تخصیص اعتبار بالای آموزش و پرورش برای تجهیز هنرهشدار نیوز …