اعتبارات عمرانی آموزش‌وپرورش همدان 30 درصد افزایش یافت
description

اعتبارات عمرانی آموزش‌وپرورش همدان 30 درصد افزایش یافت

اعتبارات عمرانی آموزش‌وپرورش همدان 30 درصد افزایش یافتتسنیم اعتبارات عمرانی آموزش‌وپرورش همدان 30 درصد افزایش یافت تسنیماعتبارات عمرانی آموزش‌وپرورش همدان …