معوقات
description

معوقات

معوقاتفانی: پرداخت حق‌التدریس‌ها، حقوق سرباز معلمان و قراردادی‌ها آغاز شده است وزیر آموزش و پرورش گفت: پرداخت تمام معوقات فرهنگیان …