دلیل خوشحالی دانش‌آموزان از تعطیلی مدارس

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اینکه معلم و شاگرد از تعطیل شدن مدرسه به علت بارش برف خوشحال می‌شوند، یک امر غیرطبیعی است و اگر در مدارس امکانات داشته باشیم، دانش‌آموزان با ذوق و شوق به مدرسه می آیند.

به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، حسن بنیانیان رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس اسبق سازمان نوسازی مدارس کشور در برنامه پرسشگر، اظهار کرد: تمام مدیران و معلمان مدارس از کمبود فضاهای موجود در رنج هستند.

وی ادامه داد: اینکه معلم و شاگرد در کشور ما از تعطیل شدن مدرسه به علت بارش برف خوشحال می‌شوند، یک امر غیرطبیعی است و اگر در مدارس امکانات داشته باشیم، دانش‌آموزان با ذوق و شوق به مدرسه می آیند؛ البته اگر خیرین نبودند، وضعیت بسیار وحشتناک‌تر بود و با مدارس دو نوبته و سه نوبته روبه‌رو می‌شدیم.

بنیانیان با بیان اینکه بهترین تشکل‌های خیرین کشور، خیرین مدرسه ساز هستند، گفت: مدرسه‌سازی از جمله کارهای ماندگار است و اثرات خیر آن ادامه پیدا می‌کند البته معتقدیم باید نگاه دولتمردان و نمایندگان مجلس نسبت به امر خیر تغییرات اساسی پیدا کند.

وی اضافه کرد: وقتی از خیرین حمایت نمی‌کنیم و مجدد از آنها مالیاتی در اموری گرفته می‌شود، آثار خوبی ندارد؛ باید این نگاه سیاستگذاران اصلاح شود و همه قدردان خیرین باشیم و باید نهضتی برای حمایت از این جریان راه بیفتد؛ نه حمایت مالی بلکه حمایت معنوی؛ چرا درِ مدرس باید در محله‌ها شب‌ها بسته باشد بلکه می‌توان امور فرهنگی مختلفی را در این اماکن برای خود نوجوانان ارائه کرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: چقدر خوب است که والدین در شب عروسی فرزندشان مبلغی را برای امر مدرسه سازی اختصاص دهند و زندگی فرزندشان را پربرکت و شیرین کنند؛ یکی از ماندگار رین نذرها نیز مدرسه سازی است که امتداد آثار آن تا مدت‌ها باقی می‌ماند.

label,

About the author