بررسی رابطه بین حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در دانش‌آموزان
description

بررسی رابطه بین حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در دانش‌آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حساسیت اضطرابی و باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان در  دانش­آموزان انجام شد. جامعه …
فراخوان آموزش‌وپرورش تهران برای اعزام روانشناسان به مناطق زلزله زده
description

فراخوان آموزش‌وپرورش تهران برای اعزام روانشناسان به مناطق زلزله زده

فراخوان آموزش‌وپرورش تهران برای اعزام روانشناسان به مناطق زلزله زدهتسنیم فراخوان آموزش‌وپرورش تهران برای اعزام روانشناسان به مناطق زلزله زده …