اجرای طرح ملی “دانش‌آموز آماده در روزهای سخت” تمدید شد

اجرای طرح ملی “دانش‌آموز آماده در روزهای سخت” تمدید شد

هلال احمر

دومین تفاهم نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر، مبنی بر اجرای طرح ملی دادرس (دانش آموز آماده در روزهای سخت) و المپیاد آماده تمدید شد.

اجرای طرح ملی “دانش‌آموز آماده در روزهای سخت” تمدید شد

(image)

دومین تفاهم نامه همکاری وزارت آموزش و پرورش و جمعیت هلال احمر، مبنی بر اجرای طرح ملی دادرس (دانش آموز آماده در روزهای سخت) و المپیاد آماده تمدید شد.

اجرای طرح ملی “دانش‌آموز آماده در روزهای سخت” تمدید شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author