100 میلیارد تجهیزات برای مدارس خریداری شد/ اختصاص ۳۰ میلیارد تجهیزات به مناطق محروم

100 میلیارد تجهیزات برای مدارس خریداری شد/ اختصاص ۳۰ میلیارد تجهیزات به مناطق محروم

خبرگزاری فارس: 100 میلیارد تجهیزات برای مدارس خریداری شد/ اختصاص ۳۰ میلیارد تجهیزات به مناطق محروم

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات برای مدارس خریداری شد، گفت: امسال ۳۰ میلیارد تومان جهت تأمین تجهیزات آموزشی مناطق محروم در نظر گرفته شد.

100 میلیارد تجهیزات برای مدارس خریداری شد/ اختصاص ۳۰ میلیارد تجهیزات به مناطق محروم

(image)

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان تجهیزات برای مدارس خریداری شد، گفت: امسال ۳۰ میلیارد تومان جهت تأمین تجهیزات آموزشی مناطق محروم در نظر گرفته شد.

100 میلیارد تجهیزات برای مدارس خریداری شد/ اختصاص ۳۰ میلیارد تجهیزات به مناطق محروم

ایرانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author