طرح “جابربن حیان” موجب تقویت روحیه پژوهشگری در دانش‌آموزان می‌شود

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: دانش‌آموزان باید از دوران کودکی به پژوهش بپردازند و طرح جابربن حیان زمینه‌ای در جهت ایجاد روحیه پژوهشگری در دانش آموزان است.

 

خبر دانشجویی

استخدام ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author