گفتگوبطحایی با خبرنگارصدا سیما

گفتگوبطحایی با خبرنگارصدا سیما

#محمد_بطحایی معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت:
بیمه طلایی فرهنگیان با شرکت بیمه آتیه سازان یکساله دیگر تمدید شد و طبق قرارداد جدید که از اول مهر آغاز خواهد شد مشکلات پرداختی و درمانی فرهنگیان نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت.
. امسال معلم حق التدریس جدید نمی پذیریم و کسری معلمان را با اضافه کاری معلمان رسمی جبران می کنیم و به هر معلم رسمی امسال ۱۲ ساعت اضافه کاری تحت عنوان حق التدریسی بیشتر داده نخواهد شد.
.  ۳۷ هزار معلم امسال در آموزش و پرورش بازنشسته می شوند در صورتیکه تنها ۱۵ هزار معلم جدید از طریق دانشگاه فرهنگیان به آموزش و پرورش وارد می شود.
.  از معلمان در آستانه بازنشستگی یا بازنشسته درخواست تعویق بازنشستگی و همکاری یکساله با آموزش و پرورش را داریم.
. درخواست استخدام ۱۰ هزار معلم را با شرط قبولی در آزمون استخدامی به سازمان مدیریت داده ایم که این سازمان تاکنون با استخدام این تعداد افراد موافقت نکرده است.
.  پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پس از طی دوره یکساله در دانشگاه فرهنگیان مهر ۹۶ وارد مدارس خواهند شد.
.  پاداش پایان خدمت ۷ درصد از باقیمانده فرهنگیان سال ۹۳ تا پایان مرداد و همه پاداش بازنشستگان سال ۹۴ تا پایان شهریور پرداخت خواهد شد

گفتگوبطحایی با خبرنگارصدا سیما

#محمد_بطحایی معاون پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در گفت گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما اظهار داشت:
بیمه طلایی فرهنگیان با شرکت بیمه آتیه سازان یکساله دیگر تمدید شد و طبق قرارداد جدید که از اول مهر آغاز خواهد شد مشکلات پرداختی و درمانی فرهنگیان نسبت به سال قبل کاهش خواهد یافت.
. امسال معلم حق التدریس جدید نمی پذیریم و کسری معلمان را با اضافه کاری معلمان رسمی جبران می کنیم و به هر معلم رسمی امسال ۱۲ ساعت اضافه کاری تحت عنوان حق التدریسی بیشتر داده نخواهد شد.
.  ۳۷ هزار معلم امسال در آموزش و پرورش بازنشسته می شوند در صورتیکه تنها ۱۵ هزار معلم جدید از طریق دانشگاه فرهنگیان به آموزش و پرورش وارد می شود.
.  از معلمان در آستانه بازنشستگی یا بازنشسته درخواست تعویق بازنشستگی و همکاری یکساله با آموزش و پرورش را داریم.
. درخواست استخدام ۱۰ هزار معلم را با شرط قبولی در آزمون استخدامی به سازمان مدیریت داده ایم که این سازمان تاکنون با استخدام این تعداد افراد موافقت نکرده است.
.  پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی آموزش و پرورش پس از طی دوره یکساله در دانشگاه فرهنگیان مهر ۹۶ وارد مدارس خواهند شد.
.  پاداش پایان خدمت ۷ درصد از باقیمانده فرهنگیان سال ۹۳ تا پایان مرداد و همه پاداش بازنشستگان سال ۹۴ تا پایان شهریور پرداخت خواهد شد

گفتگوبطحایی با خبرنگارصدا سیما

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author