گزارش فاقد عکس

گزارش فاقد عکس
با سلام   خدمت همکاران امور اداری کشور ، مراحل دانلود گزارش فاقد  عکس ۱۳۹۵   ۱- ابتدا  دانلود کنید ۲-در دسک تاپ  ذخیره کنید ۳-از حالت زیپ خارج کنید ۴- درقسمت گزارش ساز سیستم پرسنلی قرار دهید ۵- وگزینه نمایش (به شکل آیکن چرخ دنده کلیک کنید لینک اصلی- اینجا دانلود کنید گزارش خام فاقد […]

گزارش فاقد عکس

با سلام   خدمت همکاران امور اداری کشور ، مراحل دانلود گزارش فاقد  عکس ۱۳۹۵   ۱- ابتدا  دانلود کنید ۲-در دسک تاپ  ذخیره کنید ۳-از حالت زیپ خارج کنید ۴- درقسمت گزارش ساز سیستم پرسنلی قرار دهید ۵- وگزینه نمایش (به شکل آیکن چرخ دنده کلیک کنید لینک اصلی- اینجا دانلود کنید گزارش خام فاقد […]
گزارش فاقد عکس

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , ,

About the author