کشمکش بهزیستی و آموزش و پرورش بر سر اداره پیش‌دبستانی‌ها تمام می‌شود؟!

کشمکش بهزیستی و آموزش و پرورش بر سر اداره پیش‌دبستانی‌ها تمام می‌شود؟!

خبرگزاری فارس: کشمکش بهزیستی و آموزش و پرورش بر سر اداره پیش‌دبستانی‌ها تمام می‌شود؟!

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: برای عدم تکرار نابسامانی‌های سال‌های گذشته کارگروهی متشکل از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون تشکیل شده است تا خانواده‌ها از سرگردانی رهایی یابند و نظارت‌ها بهتر شود.

کشمکش بهزیستی و آموزش و پرورش بر سر اداره پیش‌دبستانی‌ها تمام می‌شود؟!

(image)

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش گفت: برای عدم تکرار نابسامانی‌های سال‌های گذشته کارگروهی متشکل از مسئولان وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون تشکیل شده است تا خانواده‌ها از سرگردانی رهایی یابند و نظارت‌ها بهتر شود.

کشمکش بهزیستی و آموزش و پرورش بر سر اداره پیش‌دبستانی‌ها تمام می‌شود؟!

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author