چالش پرداخت مطالبات

چالش پرداخت مطالبات

آموزش‌ و پرورش و چالش مطالبات فرهنگیان در پایان هر سال

به گزارش هشدارنیوز  کسری بودجه آموزش‌‌وپرورش مشکلی است که سال‌ها بزرگترین وزارتخانه کشور را درگیر کرده است و همین مسئله علاوه بر تاثیر منفی بر کیفیت آموزش در مدارس کشور، آموزش‌وپرورش را در پایان هر سال با چالش مطالبات انباشت شده معلمان از حق‌التدریس نیروهای شاغل و آزاد و حقوق سرباز معلمان تا پاداش پایان خدمت مواجه می‌سازد.

به عنوان مثال آموزش‌وپرورش در سال ۹۵ از مهر تا پایان اسفند موفق به پرداخت حقوق نیروهای حق‌التدریس آزاد، حقوق سرباز معلمان و مطالبات مربوط به ساعات حق‌التدریس نیروهای شاغل نشد و در روزهای پایانی سال با تامین اعتبار صورت گرفته از سوی دولت پس از حدود ۶ ماه حق‌التدریس آزاد و حقوق سرباز معلمان پرداخت شد که این مسئله در برخی استان‌ها در سال ۹۵ محقق نشد و به روزهای نخست سال جدید موکول شد.

مطالبات مربوط به ساعات حق‌التدریس شاغلان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ نیز به سال ۹۶ موکول شده است. البته فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش‌وپرورش معتقد است که  با کمک نمایندگان مجلس و اقدامی که در صورت گرفت در سال ۹۶ پاداش بازنشستگی این افراد پرداخت می‌شود.

آموزش و پرورش در سال ۹۵ با ۱۴۰۰ میلیارد تومان کسری در بحث حقوق و مزایا و ۲۲۰۰ میلیارد تومان کسری در بحث هزینه‌های سایر از جمله حقوق سرباز معلمان، نیروهای حق‌التدریس، بیمه و هزینه‌های مدارس شبانه روزی مواجه شد که البته بخشی از این کسری در بحث پرداخت مطالبات معلمان در روزهای پایانی سال از سوی دولت تامین اعتبار شد.

مشکلی که نیروهای حق‌التدریس و سرباز معلمان مدت‌هاست با آن مواجه هستند تاخیر در دریافت حقوق است به گونه‌ای که این افراد سال ۹۵ از ابتدای مهر تا پایان اسفند حقوقی را دریافت نکرده‌ بودند و در روزهای پایانی سال و در برخی استان‌ها در روزهای آغازین سال ۹۶، حقوق معلمان حق‌التدریس و سرباز معلمان پرداخت شد. این مسئله منجر به نارضایتی  و بی‌انگیزگی معلمان برای تدریس شده است به گونه‌ای که طبق گفته برخی، حتی پول کرایه رفت و برگشت و بیمه را نیز خودشان پرداخت می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۶، برای پایان بخشیدن به مشکل مطالبات انباشت شده معلمان، مصوبه‌ای را داشت که براساس آن دولت را موظف شد حقوق ماهانه شاغلان وزارت آموزش و پروش را به صورت ماهانه و هم زمان پرداخت کند.

در همین رابطه منصور مجاوری مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش به تسنیم گفت:‌ با این مصوبه مجلس امیدواریم از سال آینده حقوق نیروهای رسمی و پیمانی با یکدیگر و به صورت همزمان پرداخت شود این موضوع کمک خوبی به آموزش و پرورش خواهد بود و می‌تواند بخشی از کسری‌ها را جبران کند.

با این مصوبه مجلس از سال ۹۶ دولت باید حقوق کارکنان آموزش‌وپرورش را به صورت ماهانه پرداخت کند  و براین اساس هر موضوعی که ذیل عنوان حقوق تعریف شود ازجمله حقوق نیروهای رسمی، پیمانی و سرباز معلمان به صورت منظم در هر ماه پرداخت می‌شود و هم‌اکنون معلمان در انتظار اجرای این مصوبه مجلس از سوی دولت در سال جدید هستند.

انتهای پیام/

چالش پرداخت مطالبات

آموزش‌ و پرورش و چالش مطالبات فرهنگیان در پایان هر سال

به گزارش هشدارنیوز  کسری بودجه آموزش‌‌وپرورش مشکلی است که سال‌ها بزرگترین وزارتخانه کشور را درگیر کرده است و همین مسئله علاوه بر تاثیر منفی بر کیفیت آموزش در مدارس کشور، آموزش‌وپرورش را در پایان هر سال با چالش مطالبات انباشت شده معلمان از حق‌التدریس نیروهای شاغل و آزاد و حقوق سرباز معلمان تا پاداش پایان خدمت مواجه می‌سازد.

به عنوان مثال آموزش‌وپرورش در سال ۹۵ از مهر تا پایان اسفند موفق به پرداخت حقوق نیروهای حق‌التدریس آزاد، حقوق سرباز معلمان و مطالبات مربوط به ساعات حق‌التدریس نیروهای شاغل نشد و در روزهای پایانی سال با تامین اعتبار صورت گرفته از سوی دولت پس از حدود ۶ ماه حق‌التدریس آزاد و حقوق سرباز معلمان پرداخت شد که این مسئله در برخی استان‌ها در سال ۹۵ محقق نشد و به روزهای نخست سال جدید موکول شد.

مطالبات مربوط به ساعات حق‌التدریس شاغلان و پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۵ نیز به سال ۹۶ موکول شده است. البته فخرالدین دانش آشتیانی وزیر آموزش‌وپرورش معتقد است که  با کمک نمایندگان مجلس و اقدامی که در صورت گرفت در سال ۹۶ پاداش بازنشستگی این افراد پرداخت می‌شود.

آموزش و پرورش در سال ۹۵ با ۱۴۰۰ میلیارد تومان کسری در بحث حقوق و مزایا و ۲۲۰۰ میلیارد تومان کسری در بحث هزینه‌های سایر از جمله حقوق سرباز معلمان، نیروهای حق‌التدریس، بیمه و هزینه‌های مدارس شبانه روزی مواجه شد که البته بخشی از این کسری در بحث پرداخت مطالبات معلمان در روزهای پایانی سال از سوی دولت تامین اعتبار شد.

مشکلی که نیروهای حق‌التدریس و سرباز معلمان مدت‌هاست با آن مواجه هستند تاخیر در دریافت حقوق است به گونه‌ای که این افراد سال ۹۵ از ابتدای مهر تا پایان اسفند حقوقی را دریافت نکرده‌ بودند و در روزهای پایانی سال و در برخی استان‌ها در روزهای آغازین سال ۹۶، حقوق معلمان حق‌التدریس و سرباز معلمان پرداخت شد. این مسئله منجر به نارضایتی  و بی‌انگیزگی معلمان برای تدریس شده است به گونه‌ای که طبق گفته برخی، حتی پول کرایه رفت و برگشت و بیمه را نیز خودشان پرداخت می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۹۶، برای پایان بخشیدن به مشکل مطالبات انباشت شده معلمان، مصوبه‌ای را داشت که براساس آن دولت را موظف شد حقوق ماهانه شاغلان وزارت آموزش و پروش را به صورت ماهانه و هم زمان پرداخت کند.

در همین رابطه منصور مجاوری مدیرکل دفتر برنامه و بودجه وزارت آموزش و پرورش به تسنیم گفت:‌ با این مصوبه مجلس امیدواریم از سال آینده حقوق نیروهای رسمی و پیمانی با یکدیگر و به صورت همزمان پرداخت شود این موضوع کمک خوبی به آموزش و پرورش خواهد بود و می‌تواند بخشی از کسری‌ها را جبران کند.

با این مصوبه مجلس از سال ۹۶ دولت باید حقوق کارکنان آموزش‌وپرورش را به صورت ماهانه پرداخت کند  و براین اساس هر موضوعی که ذیل عنوان حقوق تعریف شود ازجمله حقوق نیروهای رسمی، پیمانی و سرباز معلمان به صورت منظم در هر ماه پرداخت می‌شود و هم‌اکنون معلمان در انتظار اجرای این مصوبه مجلس از سوی دولت در سال جدید هستند.

انتهای پیام/

چالش پرداخت مطالبات

label, , , , , , , , , , ,

About the author