پنجاه هزار دانش آموز دختر در استان هرات افغانستان از تحصیل محرومند

صدا و سیما-17 دقیقه پیش

شهر خبر

صبحانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author