پذیرش بیش از 260 هزارنفر روز مسافر در ستادهای اسکان آموزش و پرورش کرمان

پذیرش بیش از 260 هزارنفر روز مسافر در ستادهای اسکان آموزش و پرورش کرمان
باشگاه خبرنگاران-56 دقیقه پیش

پذیرش بیش از 260 هزارنفر روز مسافر در ستادهای اسکان آموزش و پرورش کرمان

باشگاه خبرنگاران-56 دقیقه پیش
پذیرش بیش از 260 هزارنفر روز مسافر در ستادهای اسکان آموزش و پرورش کرمان

پرس نیوز

ابزار رسانه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author