پاداش سوادآموزی برای افراد بیسوادی

پاداش سوادآموزی برای افراد بیسوادی

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در گفت‌وگو با فارس:پاداش باسوادی در سال ۹۵ تعیین شد.علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش  با اشاره به پاداش باسوادی برای سال ۹۵، اظهار داشت: در سال جاری برای افرادی که باسواد شوند مبلغ ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان پاداش در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در سال گذشته ۲۸۶ هزار و ۱۱۰ نفر به عنوان بیسواد در فعالیت‌های سوادآموزی ثبت‌نام کردند که ۱۳۴ هزار و ۲۴ نفر در این دوره‌ها قبول و مبلغ ۱۳۴ هزار تومان به عنوان پاداش به حساب قبول شدگان واریز شد.

باقرزاده گفت: پیش بینی می‌کنیم که پاداش باسوادی افرادی که در سال جاری در فعالیت‌های سوادآموزی شرکت و قبول شوند در اوایل سال ۹۶ به حساب آنها واریز شود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به پاداشی که برای بیسوادان خودآموز در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴ مبلغ ۶۷۲ هزار تومان بابت پاداش سوادآموزی بخبرگزاری فارس: پاداش باسوادی در سال ۹۵ تعیین شدرای خود آموزان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در سال گذشته ۴ هزار و ۴۰ نفر خودآموز برای سوادآموزی ثبت نام کرده‌اند که اگر تمامی آنها در پایان قبول شوند، پاداش مورد نظر به تمامی آنها تعلق خواهد گرفت.

باقرزاده تصریح کرد: پاداش سوادآموزی برای افراد بیسوادی که به صورت خودآموز باسواد می‌شوند در سال ۹۵ مبلغ ۶۹۸ هزار تومان خواهد بود.

پاداش سوادآموزی برای افراد بیسوادی

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در گفت‌وگو با فارس:پاداش باسوادی در سال ۹۵ تعیین شد.علی باقرزاده رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در گفت‌وگو با خبرنگار آموزش و پرورش  با اشاره به پاداش باسوادی برای سال ۹۵، اظهار داشت: در سال جاری برای افرادی که باسواد شوند مبلغ ۱۳۹ هزار و ۶۰۰ تومان پاداش در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در سال گذشته ۲۸۶ هزار و ۱۱۰ نفر به عنوان بیسواد در فعالیت‌های سوادآموزی ثبت‌نام کردند که ۱۳۴ هزار و ۲۴ نفر در این دوره‌ها قبول و مبلغ ۱۳۴ هزار تومان به عنوان پاداش به حساب قبول شدگان واریز شد.

باقرزاده گفت: پیش بینی می‌کنیم که پاداش باسوادی افرادی که در سال جاری در فعالیت‌های سوادآموزی شرکت و قبول شوند در اوایل سال ۹۶ به حساب آنها واریز شود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به پاداشی که برای بیسوادان خودآموز در نظر گرفته شده اشاره کرد و گفت: در سال ۹۴ مبلغ ۶۷۲ هزار تومان بابت پاداش سوادآموزی ب(image) رای خود آموزان در نظر گرفته شده است.

وی افزود: در سال گذشته ۴ هزار و ۴۰ نفر خودآموز برای سوادآموزی ثبت نام کرده‌اند که اگر تمامی آنها در پایان قبول شوند، پاداش مورد نظر به تمامی آنها تعلق خواهد گرفت.

باقرزاده تصریح کرد: پاداش سوادآموزی برای افراد بیسوادی که به صورت خودآموز باسواد می‌شوند در سال ۹۵ مبلغ ۶۹۸ هزار تومان خواهد بود.

پاداش سوادآموزی برای افراد بیسوادی

افق

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author