وزیر آموزش و پرورش : یک میلیون و 277 هزار فرد زیر ۵۰ سال بی سواد هستند

وزیر آموزش و پرورش : یک میلیون و 277 هزار فرد زیر ۵۰ سال بی سواد هستند

وزیر آموزش و پرورش : یک میلیون و 277 هزار فرد زیر ۵۰ سال بی سواد هستند

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: هر چقدر طول دوران تحصیل کم شود دوره تحکیم سوادکم شده و در نهایت بازگشت به بی سوادی افزایش خواهدیافت.

وزیر آموزش و پرورش : یک میلیون و 277 هزار فرد زیر ۵۰ سال بی سواد هستند

(image)

وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد: هر چقدر طول دوران تحصیل کم شود دوره تحکیم سوادکم شده و در نهایت بازگشت به بی سوادی افزایش خواهدیافت.

وزیر آموزش و پرورش : یک میلیون و 277 هزار فرد زیر ۵۰ سال بی سواد هستند

بک لینک رنک 7

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author