وزیر آموزش و پرورش: برای توزیع شیر مدارس فعلا پول نداریم

وزیر آموزش و پرورش: برای توزیع شیر مدارس فعلا پول نداریم
رکنا

وزیر آموزش و پرورش: برای توزیع شیر مدارس فعلا پول نداریم

رکنا
وزیر آموزش و پرورش: برای توزیع شیر مدارس فعلا پول نداریم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author