ورود هدایت تحصیلی به پایه نهم موقتی است

ورود هدایت تحصیلی به پایه نهم موقتی است

خبرگزاری پانا+

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: هدایت تحصیلی به صورت موقتی در پایه نهم اتفاق می افتد به نحوی که دانش آموزان بعد از این پایه وارد متوسطه دوم شده و باید رشته و شاخه را انتخاب کنند.

ورود هدایت تحصیلی به پایه نهم موقتی است

(image)

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: هدایت تحصیلی به صورت موقتی در پایه نهم اتفاق می افتد به نحوی که دانش آموزان بعد از این پایه وارد متوسطه دوم شده و باید رشته و شاخه را انتخاب کنند.

ورود هدایت تحصیلی به پایه نهم موقتی است

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 7

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author