واکنش مدیرکل آموزش و پرورش تهران به ادعاهایی درباره سلامت امتحانات

واکنش مدیرکل آموزش و پرورش تهران به ادعاهایی درباره سلامت امتحانات

آموزش و پرورش-چهاربند-فانی-گرد

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، ارتقای 11 درصدی شاخص «سلامت امتحانات داخلی شهرتهران» را نتیجه تلاش تیمی معلمان، مدیران دانست و گفت: مطرح کردن موضوع “خرید و فروش سوالات امتحانی” به عنوان مصداق “سلامت امتحانات داخلی” نوعی بد فهمی و اشتباه رایج است.

واکنش مدیرکل آموزش و پرورش تهران به ادعاهایی درباره سلامت امتحانات

(image)

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، ارتقای 11 درصدی شاخص «سلامت امتحانات داخلی شهرتهران» را نتیجه تلاش تیمی معلمان، مدیران دانست و گفت: مطرح کردن موضوع “خرید و فروش سوالات امتحانی” به عنوان مصداق “سلامت امتحانات داخلی” نوعی بد فهمی و اشتباه رایج است.

واکنش مدیرکل آموزش و پرورش تهران به ادعاهایی درباره سلامت امتحانات

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author