واکنش به تنبیه روحی دانش آموز تهرانی

واکنش به تنبیه روحی دانش آموز تهرانی

معلم جوان

در پی انتشار خبری در تاریخ 5 خرداد با عنوان «تنبیه روحی یک دانش‌آموز در تهران»، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به نقل از انجمن اولیا و مربیان مدرسه، توضیحاتی را ارائه کرد.

واکنش به تنبیه روحی دانش آموز تهرانی

(image)

در پی انتشار خبری در تاریخ 5 خرداد با عنوان «تنبیه روحی یک دانش‌آموز در تهران»، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران به نقل از انجمن اولیا و مربیان مدرسه، توضیحاتی را ارائه کرد.

واکنش به تنبیه روحی دانش آموز تهرانی

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author