وام ۸۰میلیاردی برای آقایان خاص/ معلمان اندرخم وام ۲میلیونی

وام ۸۰میلیاردی برای آقایان خاص/ معلمان اندرخم وام ۲میلیونی

صندوق ذخیره

تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان منجر شد تا تحقیق‌وتفحص از این صندوق در صحن علنی مجلس مصوب شود، طبق گفته‌های یکی از نمایندگان مجلس بانک سرمایه وام ۸۰میلیارد تومانی با سود ۱.۵درصد به یک فرد ارائه کرده است اما به یک فرهنگی ۲میلیون تومان هم وام نمی‌دهند.

وام ۸۰میلیاردی برای آقایان خاص/ معلمان اندرخم وام ۲میلیونی

(image)

تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان منجر شد تا تحقیق‌وتفحص از این صندوق در صحن علنی مجلس مصوب شود، طبق گفته‌های یکی از نمایندگان مجلس بانک سرمایه وام ۸۰میلیارد تومانی با سود ۱.۵درصد به یک فرد ارائه کرده است اما به یک فرهنگی ۲میلیون تومان هم وام نمی‌دهند.

وام ۸۰میلیاردی برای آقایان خاص/ معلمان اندرخم وام ۲میلیونی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author