منوی 18 مدلی از مدارس کشور

منوی 18 مدلی از مدارس کشور

خبرگزاری فارس: منوی 18 مدلی از مدارس کشور

در خصوص ضرورت ایجاد تنوع در مدارس در نظام تعلیم و تربیت کشور همواره بین متولیان و مسئولان این حوزه و در دولت‌های مختلف اشتراک و افتراق نظرهای مختلفی وجود داشته است؛ در هر حال اکنون حدود ۱۸ مدل مدرسه وجود دارد.

منوی 18 مدلی از مدارس کشور

(image)

در خصوص ضرورت ایجاد تنوع در مدارس در نظام تعلیم و تربیت کشور همواره بین متولیان و مسئولان این حوزه و در دولت‌های مختلف اشتراک و افتراق نظرهای مختلفی وجود داشته است؛ در هر حال اکنون حدود ۱۸ مدل مدرسه وجود دارد.

منوی 18 مدلی از مدارس کشور

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author