فعالیت 50 شرکت دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی

فعالیت 50 شرکت دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی

خبرگزاری پانا+

دبیر نخستین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی از افزایش تعداد شرکت‌های فعال در حوزه سلول‌های بنیادی از یک شرکت به 50 شرکت طی یک سال گذشته خبر داد.

فعالیت 50 شرکت دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی

(image)

دبیر نخستین جشنواره ملی و کنگره بین‌المللی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی از افزایش تعداد شرکت‌های فعال در حوزه سلول‌های بنیادی از یک شرکت به 50 شرکت طی یک سال گذشته خبر داد.

فعالیت 50 شرکت دانش‌بنیان در حوزه سلول‌های بنیادی

مرکز فیلم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author