سهم دستگاه ها در مطالبه امکانات مناطق روستایی مشخص شود

سهم دستگاه ها در مطالبه امکانات مناطق روستایی مشخص شود

خبرگزاری پانا+

مدیرکل فرهنگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: برای مطالبه سهم روستاییان از دستگاه های اجرایی به دنبال این هستیم که ببینیم دستگاه ها در برنامه های جاری خود چه سهمی داشته و فرزندان روستایی، مناطق محروم و دورافتاده در کجای برنامه هستند.

سهم دستگاه ها در مطالبه امکانات مناطق روستایی مشخص شود

(image)

مدیرکل فرهنگی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم نهاد ریاست جمهوری گفت: برای مطالبه سهم روستاییان از دستگاه های اجرایی به دنبال این هستیم که ببینیم دستگاه ها در برنامه های جاری خود چه سهمی داشته و فرزندان روستایی، مناطق محروم و دورافتاده در کجای برنامه هستند.

سهم دستگاه ها در مطالبه امکانات مناطق روستایی مشخص شود

دانلود نرم افزار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author