رقابت دانش آموزان ششم ابتدایی میاندوآب در مسابقات سازه های ماکارونی +تصاویر

رقابت دانش آموزان ششم ابتدایی میاندوآب در مسابقات سازه های ماکارونی +تصاویر

نخستین مسابقات سازه های ماکارونی ویژه دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی در میاندوآب برگزار شد.

رقابت دانش آموزان ششم ابتدایی میاندوآب در مسابقات سازه های ماکارونی +تصاویر

(image)

نخستین مسابقات سازه های ماکارونی ویژه دانش آموزان مقطع ششم ابتدایی در میاندوآب برگزار شد.

رقابت دانش آموزان ششم ابتدایی میاندوآب در مسابقات سازه های ماکارونی +تصاویر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author