دانشگاه فرهنگیان باگذشت سه سال از عمر دولت تعیین تکلیف نشده است

دانشگاه فرهنگیان باگذشت سه سال از عمر دولت تعیین تکلیف نشده است

خبرگزاری پانا+

به گزارش هشدار نیوز، محمد مهدی زاهدی ظهر چهارشنبه در جلسه دیدار اعضا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات کشور برای پیشرفت مناطق، کاهش هزینه ها و ارتقا راندمان بهره گرفت.

دانشگاه فرهنگیان باگذشت سه سال از عمر دولت تعیین تکلیف نشده است

(image)

به گزارش هشدار نیوز، محمد مهدی زاهدی ظهر چهارشنبه در جلسه دیدار اعضا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: باید از همه ظرفیت‌ها و امکانات کشور برای پیشرفت مناطق، کاهش هزینه ها و ارتقا راندمان بهره گرفت.

دانشگاه فرهنگیان باگذشت سه سال از عمر دولت تعیین تکلیف نشده است

شبکه خانگی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author