جزییات افزایش حقوق ۱۳۹۷

جزییات افزایش حقوق ۱۳۹۷
  👈بنابر جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد به تناوب و بر اساس میزان دریافتی سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید که بازه حقوقی بین ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.   جزییات افزایش  حقوق   در لینک  زیر […]

جزییات افزایش حقوق ۱۳۹۷

  👈بنابر جلسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی میزان افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت برای سال آینده بین ۱۰ تا ۱۸ درصد به تناوب و بر اساس میزان دریافتی سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید که بازه حقوقی بین ۱.۵ تا ۵ میلیون تومان را در بر می‌گیرد.   جزییات افزایش  حقوق   در لینک  زیر […]
جزییات افزایش حقوق ۱۳۹۷

label, , , , , , , , , ,

About the author