تیراندازی دانش آموزی در آمریکا چهار زخمی داشت

صدا و سیما-33 دقیقه پیش

علم و فناوری

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author