توضیحات فانی درباره مشکلات معیشتی معلمان

توضیحات فانی درباره مشکلات معیشتی معلمان

توضیحات فانی درباره مشکلات معیشتی معلمان

میرحمایت میرزاده نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی  درباره محتوای جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:‌ موضوع استیضاح آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در دستور کار امروز کمیسیون قرار داشت.

توضیحات فانی درباره مشکلات معیشتی معلمان

(image)

میرحمایت میرزاده نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی  درباره محتوای جلسه امروز کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت:‌ موضوع استیضاح آقای علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش در دستور کار امروز کمیسیون قرار داشت.

توضیحات فانی درباره مشکلات معیشتی معلمان

آلرژی و تغذیه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author