توجه ویژه به معیشت فرهنگیان از مطالبات جدی معلمان است

توجه ویژه به معیشت فرهنگیان از مطالبات جدی معلمان است

خبرگزاری پانا+سید حسین نقوی حسینی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه ها و مطالبات کنونی جامعه فرهنگیان کشور اظهار داشت: پنج موضوع اساسی در آموزش و پرورش وجود دارد که انتظار ما این بود این موضوعات مورد رسیدگی قرار بگیرد.

توجه ویژه به معیشت فرهنگیان از مطالبات جدی معلمان است

(image) سید حسین نقوی حسینی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با اشاره به دغدغه ها و مطالبات کنونی جامعه فرهنگیان کشور اظهار داشت: پنج موضوع اساسی در آموزش و پرورش وجود دارد که انتظار ما این بود این موضوعات مورد رسیدگی قرار بگیرد.

توجه ویژه به معیشت فرهنگیان از مطالبات جدی معلمان است

موسیقی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author