تعطیلی مدارس دوشنبه کدام شهر؟

تعطیلی مدارس دوشنبه کدام شهر؟
🔴مدارس نوبت صبح و عصر تهران، فردا تعطیل است 🎥مقیمی، استاندار تهران: مدارس و دانشگاه های استان تهران، صبح و بعدازظهر دوشنبه تعطیل اند. ⭕️مدارس #قزوین فردا تعطیل شد 🔹استاندار قزوین اعلام کرد: همه مدارس استان فردا دوشنبه ۹ بهمن ماه تعطیل است. 🔹 آغاز به کار ادارات استان قزوین به جز دستگاههای خدمات رسان […]

تعطیلی مدارس دوشنبه کدام شهر؟

🔴مدارس نوبت صبح و عصر تهران، فردا تعطیل است 🎥مقیمی، استاندار تهران: مدارس و دانشگاه های استان تهران، صبح و بعدازظهر دوشنبه تعطیل اند. ⭕️مدارس #قزوین فردا تعطیل شد 🔹استاندار قزوین اعلام کرد: همه مدارس استان فردا دوشنبه ۹ بهمن ماه تعطیل است. 🔹 آغاز به کار ادارات استان قزوین به جز دستگاههای خدمات رسان […]
تعطیلی مدارس دوشنبه کدام شهر؟

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author