تضمین شغلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

تضمین شغلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

خبرگزاری پانا+

قائم مقام دانشگاه فرهنگیان با اشاره به تضمین شغلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گفت: هدف از راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان در هر منطقه ایجاد اشتغال بوده، چراکه هر ورودی به آموزش و پرورش باید از مسیر این دانشگاه باشد.

تضمین شغلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

(image)

قائم مقام دانشگاه فرهنگیان با اشاره به تضمین شغلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان گفت: هدف از راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان در هر منطقه ایجاد اشتغال بوده، چراکه هر ورودی به آموزش و پرورش باید از مسیر این دانشگاه باشد.

تضمین شغلی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان

دانلود فیلم خارجی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author