تشکیل کارگروهی در دولت برای تصمیم گیری درباره توزیع تعطیلات در طول سال

تشکیل کارگروهی در دولت برای تصمیم گیری درباره توزیع تعطیلات در طول سال

خبرگزاری پانا+

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: زمینه های ساماندهی تعطیلات در طول سال تحصیلی فراهم است لذا با توجه به فرادستگاهی بودن موضوع باید کارگروهی در سطح دولت برای بررسی این موضوع تشکیل شود.

تشکیل کارگروهی در دولت برای تصمیم گیری درباره توزیع تعطیلات در طول سال

(image)

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: زمینه های ساماندهی تعطیلات در طول سال تحصیلی فراهم است لذا با توجه به فرادستگاهی بودن موضوع باید کارگروهی در سطح دولت برای بررسی این موضوع تشکیل شود.

تشکیل کارگروهی در دولت برای تصمیم گیری درباره توزیع تعطیلات در طول سال

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author