تربیت قرآنی راه مقابله با جنگ نرم/ بسیاری از مشکلات ما به دلیل دوری از قرآن است

تربیت قرآنی راه مقابله با جنگ نرم/ بسیاری از مشکلات ما به دلیل دوری از قرآن است

مدیر موسسه قرآن و عترت طوبی محبت میاندوآب گفت: بسیاری از مشکلات امروزه ما به دلیل دوری از قرآن کریم است و باید سعی کنیم تا فرزندان خود را با قرآن آشنا کرده و آنها را قرآنی تربیت کنیم.

تربیت قرآنی راه مقابله با جنگ نرم/ بسیاری از مشکلات ما به دلیل دوری از قرآن است

(image)

مدیر موسسه قرآن و عترت طوبی محبت میاندوآب گفت: بسیاری از مشکلات امروزه ما به دلیل دوری از قرآن کریم است و باید سعی کنیم تا فرزندان خود را با قرآن آشنا کرده و آنها را قرآنی تربیت کنیم.

تربیت قرآنی راه مقابله با جنگ نرم/ بسیاری از مشکلات ما به دلیل دوری از قرآن است

bluray movie download

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author