تأثیر سیاست بر مسائل آموزشی از دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش/ تدریس یک معلم برای ۵ پایه تحصیلی

تأثیر سیاست بر مسائل آموزشی از دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش/ تدریس یک معلم برای ۵ پایه تحصیلی

خبرگزاری فارس: تأثیر سیاست بر مسائل آموزشی از دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش/ تدریس یک معلم برای ۵ پایه تحصیلی

نماینده مجلس دهم با اشاره به امضای برخی از نمایندگان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: توجه نداشتن به موضوع کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و تغییر و تحولات این وزارتخانه با نگاه انتخاباتی از جمله دلایل استیضاح است.

تأثیر سیاست بر مسائل آموزشی از دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش/ تدریس یک معلم برای ۵ پایه تحصیلی

(image)

نماینده مجلس دهم با اشاره به امضای برخی از نمایندگان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: توجه نداشتن به موضوع کیفیت آموزشی در مدارس دولتی و تغییر و تحولات این وزارتخانه با نگاه انتخاباتی از جمله دلایل استیضاح است.

تأثیر سیاست بر مسائل آموزشی از دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش/ تدریس یک معلم برای ۵ پایه تحصیلی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author