اضافه شدن هزار و 360 نقر به حوزه پرورشی آموزش و پرورش

اضافه شدن هزار و 360 نقر به حوزه پرورشی آموزش و پرورش

مهدکودک و پیش دبستانی

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال 1360 نفر از مجموعه دانشگاه فرهنگیان به مجموعه معاونت پرورشی در بخش های مختلف اضافه خواهند شد

اضافه شدن هزار و 360 نقر به حوزه پرورشی آموزش و پرورش

(image)

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: امسال 1360 نفر از مجموعه دانشگاه فرهنگیان به مجموعه معاونت پرورشی در بخش های مختلف اضافه خواهند شد

اضافه شدن هزار و 360 نقر به حوزه پرورشی آموزش و پرورش

پایگاه خبری مبارز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author