اسکان بیش از 27 هزار نفر روز مسافر توسط آموزش و پرورش سمیرم

اسکان بیش از 27 هزار نفر روز مسافر توسط آموزش و پرورش سمیرم
باشگاه خبرنگاران-1 ساعت پیش

اسکان بیش از 27 هزار نفر روز مسافر توسط آموزش و پرورش سمیرم

باشگاه خبرنگاران-1 ساعت پیش
اسکان بیش از 27 هزار نفر روز مسافر توسط آموزش و پرورش سمیرم

سپهر نیوز

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author