استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 16 محور در مجلس کلید خورد

استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 16 محور در مجلس کلید خورد

فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی

یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 16 محور آماده شده و تاکنون 30 نفر از نمایندگان آن را امضا کرده اند.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 16 محور در مجلس کلید خورد

(image)

یک نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 16 محور آماده شده و تاکنون 30 نفر از نمایندگان آن را امضا کرده اند.

استیضاح وزیر آموزش و پرورش با 16 محور در مجلس کلید خورد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author