استخدام فرزندان فرهنگیان در آموزش و پرورش

استخدام فرزندان فرهنگیان در آموزش و پرورش

خبرگزاری فارس: پذیرش 12 هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان برای سال اینده/ آزمون استخدامی جدید نداریم

فانی با اشاره به وضعیت استخدام فرزندان فرهنگیان در مجموعه آموزش و پرورش، اظهار داشت: در جهت ارزش گذاری به مقام والای معلم که از اولویت های اجرایی دولت یازدهم تا به اکنون بوده، استخدام فرزندان فرهنگیان در شرایط یکسان، در اولویت قرار دارد البته اجرای این مهم از ماه های پیش آغاز شده و ادامه نیز خواهد داشت.

استخدام فرزندان فرهنگیان در آموزش و پرورش

(image)

فانی با اشاره به وضعیت استخدام فرزندان فرهنگیان در مجموعه آموزش و پرورش، اظهار داشت: در جهت ارزش گذاری به مقام والای معلم که از اولویت های اجرایی دولت یازدهم تا به اکنون بوده، استخدام فرزندان فرهنگیان در شرایط یکسان، در اولویت قرار دارد البته اجرای این مهم از ماه های پیش آغاز شده و ادامه نیز خواهد داشت.

استخدام فرزندان فرهنگیان در آموزش و پرورش

پرس نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author