استخدام خانم و آقا در ارتش

استخدام خانم و آقا در ارتش

استخدام افسر و کارمند پیمانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انقضا :۱۳۹۵/۹/۲۱

استخدام افسر پیمانی (پنج ساله) و کارمند پیمانی (شش ساله) در رشته های بهداشتی، فنی، درمانی در  نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
الف) شرایط عمومی

۱- متدین به دین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- التزام عملی به احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی
۳- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۴- نداشتن سابقه عضویت و هواداری احزاب، گروه ها و سازمانهای سیاسی
۵- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری
۶- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی
۷- داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی اداره بهداشت و درمان نیروی دریایی (حداقل قد۱۶۵سانتی متر و  حداقل دید چشم بدون عینک ۱۰/۸ )

۸- شرایط سنی:

الف-حداکثر سن داوطلبان با مدرک دکترا ۳۰ سال و دکترای تخصصی ۴۰ سال تمام می باشد.
ب- برای داوطلبان افسرپیمانی(بندج)شرایط سنی حداقل۲۲وحداکثر ۲۸ سال می باشد.
ج-حداقل سن کارمندان تجربی پیمانی ۱۸و حداکثرآن ۲۶ سال می باشد .
(مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثرسن داوطلب اضافه می گردد. فرزندان معظم شهداء،آزادگان وجانبازان ازکارافتاده کلی ازشروط سن ومعدل معاف می باشند)
۹- برای داوطلبان استخدام پیمانی داشتن کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غیبت) که تاریخ اعزام آن بعد از اسفند ماه سال ۱۳۹۵ باشد، الزامی است .
۱۰- نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمانها و ارگانهای دولتی.
۱۱- داشتن حداقل معدل ۱۳ در مقطع کارشناسی مربوط به افسران پیمانی و حداقل معدل ۱۴ در رشتههای بهداشتی و درمانی.

ب) شرایط اختصاصی استخدام


۱- دارا بودن مدرک تحصیلی متناسب برای تخصصهای علمی، بهداشتی، فنی، درمانی و افسری  بهشرح مندرج در برابر هر تخصص ( برای تخصصهای فنی مندرج در بند « ه »  مدرک فنی یا سابقه کار ذکر شده فقط باید در همان حوزه تخصصی باشد.)
۲- داوطلبانی که سابقه خدمت قراردادی در نیروی دریایی ارتش داشته باشند، از اولویت برخوردار هستند، اما افرادی که قبلاً یک بار بهصورت پیمانی در نیروهای مسلح خدمت نمودهاند، نمیتوانند داوطلب شوند.
۳- برای استخدام در کلیه تخصصها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ایثارگران، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح، داوطلبان بومی و دارندگان سابقه بسیجی فعال از اولویتهایی برخوردار خواهند شد.
۴- حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در اولویت هستند.
۵- پذیرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتی تابع مقررات جاری نیروی دریایـی خواهند بود و در صورت نیاز، بنابه صلاحدید نیروی دریایی به هر منطقه یا پایگاهی انتقال خواهند یافت.

ج : تخصصهای افسری مورد نیاز(پیمانی پنج ساله)

ردیف تخصص                   مدرک تحصیلی    تعداد    جنسیت
۱ مترجمی زبان انگلیسی       فوق لیسانس       ۱نفر     مرد
۲ مهندسی برق- مخابرات     کارشناس         ۴۴ نفر   مرد
۳ مهندسی نرم افزار            کارشناس          ۱۰ نفر  مرد
۴ مهندسی سخت افزار         کارشناس            ۲نفر    مرد
۵ مهندسی برق-الکترونیک کارشناس ۳نفر مرد

د : تخصصهای بهداشتی مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله)

ردیف  تخصص     مدرک تحصیلی    تعداد    محل خدمتی  جنسیت
۱ متخصص پوست   دکترا              یک نفر  تهران       زن و مرد
۲  زنان و زایمان      دکترا               یک نفر تهران        زن
۳ طب رزمی           دکترا                یک نفر کنارک    زن و مرد
۴ کودکان                دکترا                یک نفر بندرعباس  زن و مرد
۵ گوش و حلق و بینی  دکترا               یک نفر تهران      زن و مرد
۶ پزشک عمومی         دکترا               دو نفر سیرجان- جاسک زن و مرد
۷  مهندسی پزشکی      کارشناس           یک نفر بوشهر   زن و مرد
۸ بهداشت حرفه ای     کارشناس          سه نفر انزلی-  تهران-جاسک زن و مرد
۹ بینایی سنجی           کارشناس           سه نفر رشت-جاسک-کنارک زن و مرد
۱۰ پرستاری            کارشناس              دو نفر جاسک زن و مرد
۱۱ رادیولوژی          کارشناس              یک نفر جاسک زن و مرد
۱۲ روانشناس عمومی کارشناس               یک نفر سیرجان مرد
۱۳ روانشناس عمومی کارشناس             دو نفر رشت- جاسک زن و مرد
۱۴ روانشناس عمومی کارشناس                   یک نفر بندرعباس  زن
۱۵ فیزیوتراپی   کارشناس               دو نفر بندرعباس- جاسک زن و مرد
۱۶ علوم تغذیه     کارشناس      سه نفر بندرعباس- جاسک- کنارک زن و مرد
۱۷ مامایی           کارشناس                یک نفر کنارک زن
۱۸ شنوایی سنجی کارشناس    سه نفر بندرعباس- جاسک- کنارک زن و مرد

ه : تخصص های فنی مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله)

ردیف       تخصص      مدرک تحصیلی     تعداد    مورد نیاز  محل خدمتی
۱ آشپزی   دیپلم شش نفر انزلی-                         بندرعباس- کنارک-رشت
۲ آرایشگری دیپلم سه نفر                               بندرعباس-جاسک-کنارک
۳ نانوایی     دیپلم                                دو نفر  بندرعباس-کنارک
۴ نجاری دیپلم                                   یک نفر  بندرعباس
۵ تعمیرکارمکانیکی تاسیسات تصفیه خانه وفاضلاب وپمپ آب  دیپلم یک نفر جاسک
۶ مهماندار  دیپلم                                یک نفر    جاسک
۷ راننده خودرو سنگین    دیپلم                  یک نفر جاسک
۸ تعمیرکارخودروچرخدار دیپلم                  یک نفر  جاسک
۹ تعمیرکارسیستم برق و آلات دقیق خودرو  دیپلم  یک نفر کنارک
۱۰ متصدی صحافی  دیپلم                      یک نفر تهران
۱۱ لوله کش               دیپلم                 یک نفر کنارک
۱۲ راننده خودرو نیمه سنگین  دیپلم            یک نفر کنارک
۱۳ تعمیرکار برق و باطری خودرو دیپلم  یک نفر سیرجان
۱۴ پیشخدمت  دیپلم                              یک نفر نوشهر

و) امتیازها
۱- پرداخت حقوق و مزایا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت .
۲- پذیرفته شدگان از تسهیلات وامهای مصوب، کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

۳- همسر و فرزندان پذیرفته شدگان بهعنوان افراد تحت تکفل آنان منظور و از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.

ز) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
۱- یک برگ روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
۲- یک برگ روگرفت از مدرک تحصیلی(دارندگان مدارک دکترا مقالات،فعالیت هاو تحقیقات علمی خودرابه همراه داشته باشند)
۳- یک برگ روگرفت از مدرک فنی و حرفهای برای متقاضیان استخدام بند «ه» ( برای متقاضیان شغل رانندگی، روگرفت گواهینامه پایه یکم وگواهینامه ویژه یا گواهی معتبر سابقه کار) به تناسب موارد مندرج در جدولهای تخصص
۴- یک برگ روگرفت از کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچه آماده بهخدمت ( بدون مهر غیبت ) با تاریخ اعزام بعد از اسفند ماه سال۱۳۹۵
۵- دو قطعه عکس ۴× ۳ جدید
۶- اصل و روگرفت نامه بنیاد شهید برای فرزندان معظم شهدا و جانبازان
۷- ارائه مدرک معتبر برای فرزندان خانوادههای ایثارگران، نیروهای مسلح و دارندگان سابقه بسیج با عضویت فعال
۸- واریز مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال(چهارصد هزار ریال) به حساب ۱۲۱۰,۱۷۳,۱۰۲۹۱۹۶,۱ بانک حکمت ( به نام مدیریت استخدام معاونت نیروی انسانی نداجا)  و ارائه اصل برگه واریزی در زمان ثبت نام (درصورت عدم احرازشرایط لازم برای ثبت نام ،وجه مربوطه به هیچ وجه قابل استردادنمی باشد)

ح) نحوه ثبت نام
۱- ثبت نام از داوطلبان بهصورت حضوری انجام میشود و به مدارکی که با پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲- داوطلبان برای ثبتنام با مدارک پیشگفته از تاریخ ۱۳/۰۹/۹۵  تا تاریخ ۶ /۱۰/۹۵  ( به استثنای روزهای جمعه)  از ساعت ۰۸۰۰  تا ۱۳۰۰ با توجه به محل سکونت خود به یکی از نشانی­های زیر مراجعه نمایند.
تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اسـتـخـدام
نیروی دریایی، تلفن ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷
بندرعباس، جاده اسکله، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبه استخدام،
تلفن ۳۳۴۲۳۰۰۹-۳۲۱۴۲۰۵۵
بوشهر، منطقه دوم نیروی دریایی، در دوم دژبان، شعبه استخدام، تلفن ۱۹- ۴۵۴۴۲۰۱ ، داخلی ۳۰۳۶
بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقه دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایره استخدام، تلفن ۵۲۲۰۴۵۸
چابهار، کنارک، منطقه سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب در دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن۴۳۱۲۱۴۵  و ۴۳۱۲۹۲۲
نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، تلفن ۳۲۵۳۰۸۳
رشت، میدان نیروی دریایی، فرماندهی آموزش تخصص های دریایی، دفتر استخدام،
تلفن ۰۱۳۳۳۳۳۹۹۷۵
خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبه استخدام، تلفن ۰۹۳۸۱۰۶۲۲۰۴
سیرجان، بلوار امام رضا(ع) ،  آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، در لنگر،  شعبه گزینش و استخدام ،  تلفن ۰۳۴۴۱۳۲۳۳۱۳-۰۳۴۴۲۲۰۶۷۰۶
مشهد،کوه سنگی هشت، ابتدای خیابان شهید بهشتی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۰۵۱۳۸۵۹۸۸۱۱   –  ۰۵۱۳۸۵۹۸۳۰۰
شیراز، میدان اطلسی، نبش خیابان فروغی ، روبروی بانک سپه ، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۰۷۱۳۲۲۸۶۳۱۳
اصفهان، خیابان ارتش، سه راه حکیم نظامی، خیابان صفه، نرسیده به اتکاء جنب کانون بازنشستگان نیرو های مسلح، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۰۳۱۳۶۲۰۲۱۴۶
کرمانشاه، بلوار حافظیه، خیابان شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حکمت ایرانیان، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن   ۰۸۳۳۸۳۹۵۰۹۳
تبریز، خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی نیروی دریایی،
تلفن ۰۴۱۳۵۴۱۴۱۳۶
خرم آباد،خیابان۶۰متری،پل مدیریت،نبش افلاک ۸ ،ساختمان بنیادنخبگان(طبق همکف)، دفتر نمایندگی نیروی دریایی،  تلفن  ۰۶۶۳۳۲۱۳۵۸۶
سنندج،میدان مولوی کرد(صفری)-خیابان آبیدر-ساختمان شماره ۳استانداری-طبقه اول ،دفترنمایندگی نیروی دریایی ۰۸۷۳۳۲۴۶۶۴۶
گرگان:به سمت جاده آق قلا،جنب ترمینال،پشت جایگاه سی ان جی دفتراستخدام نداجا ۰۱۷۳۲۶۸۶۰۲۳
سمنان : بلوار ولی عصر- روبروی پارک سنگی – دفتر نمایندگی نداجا ، تلفن ۰۹۹۰۷۹۵۳۰۳۴
اراک: خیابان شهید بهشتی – (عباس آباد ) جنب امامزداه – دفتر نمایندگی نداجا.
بجنورد: خیابان امام خمینی (ره) روبروی پمپ بنزین – خیابان ملاصدرا- بن بست اول –
سمت چپ ، طبقه دوم – دفتر نمایندگی نداجا.
* محل و ساعت برگزاری آزمون کتبی و تخصصی هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.
* شماره تلفن های ۷۷۲۲۶۰۰۳-۰۲۱و ۷۷۲۲۶۰۰۷-۰۲۱در وقت اداری آماده هرگونه پاسخگویی است.

استخدام خانم و آقا در ارتش

استخدام افسر و کارمند پیمانی در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

تاریخ انقضا :۱۳۹۵/۹/۲۱

استخدام افسر پیمانی (پنج ساله) و کارمند پیمانی (شش ساله) در رشته های بهداشتی، فنی، درمانی در  نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
الف) شرایط عمومی

۱- متدین به دین اسلام و تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲- التزام عملی به احکام اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران و رعایت موازین اخلاق اسلامی
۳- اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه
۴- نداشتن سابقه عضویت و هواداری احزاب، گروه ها و سازمانهای سیاسی
۵- داشتن حسن شهرت و عدم سوء پیشینه کیفری
۶- نداشتن اعتیاد به مواد مخدر و محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی
۷- داشتن سلامت روانی و جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر برابر گواهی اداره بهداشت و درمان نیروی دریایی (حداقل قد۱۶۵سانتی متر و  حداقل دید چشم بدون عینک ۱۰/۸ )

۸- شرایط سنی:

الف-حداکثر سن داوطلبان با مدرک دکترا ۳۰ سال و دکترای تخصصی ۴۰ سال تمام می باشد.
ب- برای داوطلبان افسرپیمانی(بندج)شرایط سنی حداقل۲۲وحداکثر ۲۸ سال می باشد.
ج-حداقل سن کارمندان تجربی پیمانی ۱۸و حداکثرآن ۲۶ سال می باشد .
(مدت خدمت دوره ضرورت به حداکثرسن داوطلب اضافه می گردد. فرزندان معظم شهداء،آزادگان وجانبازان ازکارافتاده کلی ازشروط سن ومعدل معاف می باشند)
۹- برای داوطلبان استخدام پیمانی داشتن کارت پایان خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچه آماده به خدمت (بدون مهر غیبت) که تاریخ اعزام آن بعد از اسفند ماه سال ۱۳۹۵ باشد، الزامی است .
۱۰- نداشتن تعهد خدمت به سایر سازمانها و ارگانهای دولتی.
۱۱- داشتن حداقل معدل ۱۳ در مقطع کارشناسی مربوط به افسران پیمانی و حداقل معدل ۱۴ در رشتههای بهداشتی و درمانی.

ب) شرایط اختصاصی استخدام


۱- دارا بودن مدرک تحصیلی متناسب برای تخصصهای علمی، بهداشتی، فنی، درمانی و افسری  بهشرح مندرج در برابر هر تخصص ( برای تخصصهای فنی مندرج در بند « ه »  مدرک فنی یا سابقه کار ذکر شده فقط باید در همان حوزه تخصصی باشد.)
۲- داوطلبانی که سابقه خدمت قراردادی در نیروی دریایی ارتش داشته باشند، از اولویت برخوردار هستند، اما افرادی که قبلاً یک بار بهصورت پیمانی در نیروهای مسلح خدمت نمودهاند، نمیتوانند داوطلب شوند.
۳- برای استخدام در کلیه تخصصها، فرزندان معظم شهدا، فرزندان ایثارگران، فرزندان کارکنان نیروهای مسلح، داوطلبان بومی و دارندگان سابقه بسیجی فعال از اولویتهایی برخوردار خواهند شد.
۴- حافظان کل قرآن کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی استخدام در اولویت هستند.
۵- پذیرفته شدگان پس از استخدام از نظر محل خدمتی تابع مقررات جاری نیروی دریایـی خواهند بود و در صورت نیاز، بنابه صلاحدید نیروی دریایی به هر منطقه یا پایگاهی انتقال خواهند یافت.

ج : تخصصهای افسری مورد نیاز(پیمانی پنج ساله)

ردیف تخصص                   مدرک تحصیلی    تعداد    جنسیت
۱ مترجمی زبان انگلیسی       فوق لیسانس       ۱نفر     مرد
۲ مهندسی برق- مخابرات     کارشناس         ۴۴ نفر   مرد
۳ مهندسی نرم افزار            کارشناس          ۱۰ نفر  مرد
۴ مهندسی سخت افزار         کارشناس            ۲نفر    مرد
۵ مهندسی برق-الکترونیک کارشناس ۳نفر مرد

د : تخصصهای بهداشتی مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله)

ردیف  تخصص     مدرک تحصیلی    تعداد    محل خدمتی  جنسیت
۱ متخصص پوست   دکترا              یک نفر  تهران       زن و مرد
۲  زنان و زایمان      دکترا               یک نفر تهران        زن
۳ طب رزمی           دکترا                یک نفر کنارک    زن و مرد
۴ کودکان                دکترا                یک نفر بندرعباس  زن و مرد
۵ گوش و حلق و بینی  دکترا               یک نفر تهران      زن و مرد
۶ پزشک عمومی         دکترا               دو نفر سیرجان- جاسک زن و مرد
۷  مهندسی پزشکی      کارشناس           یک نفر بوشهر   زن و مرد
۸ بهداشت حرفه ای     کارشناس          سه نفر انزلی-  تهران-جاسک زن و مرد
۹ بینایی سنجی           کارشناس           سه نفر رشت-جاسک-کنارک زن و مرد
۱۰ پرستاری            کارشناس              دو نفر جاسک زن و مرد
۱۱ رادیولوژی          کارشناس              یک نفر جاسک زن و مرد
۱۲ روانشناس عمومی کارشناس               یک نفر سیرجان مرد
۱۳ روانشناس عمومی کارشناس             دو نفر رشت- جاسک زن و مرد
۱۴ روانشناس عمومی کارشناس                   یک نفر بندرعباس  زن
۱۵ فیزیوتراپی   کارشناس               دو نفر بندرعباس- جاسک زن و مرد
۱۶ علوم تغذیه     کارشناس      سه نفر بندرعباس- جاسک- کنارک زن و مرد
۱۷ مامایی           کارشناس                یک نفر کنارک زن
۱۸ شنوایی سنجی کارشناس    سه نفر بندرعباس- جاسک- کنارک زن و مرد

ه : تخصص های فنی مورد نیاز (کارمند پیمانی ۶ ساله)

ردیف       تخصص      مدرک تحصیلی     تعداد    مورد نیاز  محل خدمتی
۱ آشپزی   دیپلم شش نفر انزلی-                         بندرعباس- کنارک-رشت
۲ آرایشگری دیپلم سه نفر                               بندرعباس-جاسک-کنارک
۳ نانوایی     دیپلم                                دو نفر  بندرعباس-کنارک
۴ نجاری دیپلم                                   یک نفر  بندرعباس
۵ تعمیرکارمکانیکی تاسیسات تصفیه خانه وفاضلاب وپمپ آب  دیپلم یک نفر جاسک
۶ مهماندار  دیپلم                                یک نفر    جاسک
۷ راننده خودرو سنگین    دیپلم                  یک نفر جاسک
۸ تعمیرکارخودروچرخدار دیپلم                  یک نفر  جاسک
۹ تعمیرکارسیستم برق و آلات دقیق خودرو  دیپلم  یک نفر کنارک
۱۰ متصدی صحافی  دیپلم                      یک نفر تهران
۱۱ لوله کش               دیپلم                 یک نفر کنارک
۱۲ راننده خودرو نیمه سنگین  دیپلم            یک نفر کنارک
۱۳ تعمیرکار برق و باطری خودرو دیپلم  یک نفر سیرجان
۱۴ پیشخدمت  دیپلم                              یک نفر نوشهر

و) امتیازها
۱- پرداخت حقوق و مزایا برابر قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت .
۲- پذیرفته شدگان از تسهیلات وامهای مصوب، کارت اعتباری حکمت و سایر خدمات رفاهی برابر مقررات و ضوابط موجود برخوردار خواهند شد.

۳- همسر و فرزندان پذیرفته شدگان بهعنوان افراد تحت تکفل آنان منظور و از تسهیلات بیمه خدمات درمانی و بیمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.

ز) مدارک مورد نیاز برای ثبت نام
۱- یک برگ روگرفت از تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
۲- یک برگ روگرفت از مدرک تحصیلی(دارندگان مدارک دکترا مقالات،فعالیت هاو تحقیقات علمی خودرابه همراه داشته باشند)
۳- یک برگ روگرفت از مدرک فنی و حرفهای برای متقاضیان استخدام بند «ه» ( برای متقاضیان شغل رانندگی، روگرفت گواهینامه پایه یکم وگواهینامه ویژه یا گواهی معتبر سابقه کار) به تناسب موارد مندرج در جدولهای تخصص
۴- یک برگ روگرفت از کارت پایان خدمت یا معافیت دائم غیر پزشکی یا دفترچه آماده بهخدمت ( بدون مهر غیبت ) با تاریخ اعزام بعد از اسفند ماه سال۱۳۹۵
۵- دو قطعه عکس ۴× ۳ جدید
۶- اصل و روگرفت نامه بنیاد شهید برای فرزندان معظم شهدا و جانبازان
۷- ارائه مدرک معتبر برای فرزندان خانوادههای ایثارگران، نیروهای مسلح و دارندگان سابقه بسیج با عضویت فعال
۸- واریز مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال(چهارصد هزار ریال) به حساب ۱۲۱۰,۱۷۳,۱۰۲۹۱۹۶,۱ بانک حکمت ( به نام مدیریت استخدام معاونت نیروی انسانی نداجا)  و ارائه اصل برگه واریزی در زمان ثبت نام (درصورت عدم احرازشرایط لازم برای ثبت نام ،وجه مربوطه به هیچ وجه قابل استردادنمی باشد)

ح) نحوه ثبت نام
۱- ثبت نام از داوطلبان بهصورت حضوری انجام میشود و به مدارکی که با پست ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۲- داوطلبان برای ثبتنام با مدارک پیشگفته از تاریخ ۱۳/۰۹/۹۵  تا تاریخ ۶ /۱۰/۹۵  ( به استثنای روزهای جمعه)  از ساعت ۰۸۰۰  تا ۱۳۰۰ با توجه به محل سکونت خود به یکی از نشانی­های زیر مراجعه نمایند.
تهران، میدان رسالت، انتهای خیابان نیروی دریایی، مدیریت گزینش و اسـتـخـدام
نیروی دریایی، تلفن ۷۷۲۲۶۰۰۳ و ۷۷۲۲۶۰۰۷
بندرعباس، جاده اسکله، جنب درمانگاه تخصصی نیروی دریایی، شعبه استخدام،
تلفن ۳۳۴۲۳۰۰۹-۳۲۱۴۲۰۵۵
بوشهر، منطقه دوم نیروی دریایی، در دوم دژبان، شعبه استخدام، تلفن ۱۹- ۴۵۴۴۲۰۱ ، داخلی ۳۰۳۶
بندرجاسک، جنب میدان شهدا، منطقه دوم ولایت نیروی دریایی ارتش جمهوی اسلامی ایران، دایره استخدام، تلفن ۵۲۲۰۴۵۸
چابهار، کنارک، منطقه سوم نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا، جنب در دژبان، دفتر گزینش و استخدام نداجا، تلفن۴۳۱۲۱۴۵  و ۴۳۱۲۹۲۲
نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، تلفن ۳۲۵۳۰۸۳
رشت، میدان نیروی دریایی، فرماندهی آموزش تخصص های دریایی، دفتر استخدام،
تلفن ۰۱۳۳۳۳۳۹۹۷۵
خرمشهر، پایگاه نیروی دریایی، نیروی انسانی، شعبه استخدام، تلفن ۰۹۳۸۱۰۶۲۲۰۴
سیرجان، بلوار امام رضا(ع) ،  آمادگاه ناوگان جنوب نداجا، در لنگر،  شعبه گزینش و استخدام ،  تلفن ۰۳۴۴۱۳۲۳۳۱۳-۰۳۴۴۲۲۰۶۷۰۶
مشهد،کوه سنگی هشت، ابتدای خیابان شهید بهشتی، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۰۵۱۳۸۵۹۸۸۱۱   –  ۰۵۱۳۸۵۹۸۳۰۰
شیراز، میدان اطلسی، نبش خیابان فروغی ، روبروی بانک سپه ، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۰۷۱۳۲۲۸۶۳۱۳
اصفهان، خیابان ارتش، سه راه حکیم نظامی، خیابان صفه، نرسیده به اتکاء جنب کانون بازنشستگان نیرو های مسلح، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن ۰۳۱۳۶۲۰۲۱۴۶
کرمانشاه، بلوار حافظیه، خیابان شهید غیرتمند، نرسیده به بانک حکمت ایرانیان، دفتر نمایندگی نیروی دریایی، تلفن   ۰۸۳۳۸۳۹۵۰۹۳
تبریز، خیابان آزادی، جنب بیمارستان ارتش، دفتر نمایندگی نیروی دریایی،
تلفن ۰۴۱۳۵۴۱۴۱۳۶
خرم آباد،خیابان۶۰متری،پل مدیریت،نبش افلاک ۸ ،ساختمان بنیادنخبگان(طبق همکف)، دفتر نمایندگی نیروی دریایی،  تلفن  ۰۶۶۳۳۲۱۳۵۸۶
سنندج،میدان مولوی کرد(صفری)-خیابان آبیدر-ساختمان شماره ۳استانداری-طبقه اول ،دفترنمایندگی نیروی دریایی ۰۸۷۳۳۲۴۶۶۴۶
گرگان:به سمت جاده آق قلا،جنب ترمینال،پشت جایگاه سی ان جی دفتراستخدام نداجا ۰۱۷۳۲۶۸۶۰۲۳
سمنان : بلوار ولی عصر- روبروی پارک سنگی – دفتر نمایندگی نداجا ، تلفن ۰۹۹۰۷۹۵۳۰۳۴
اراک: خیابان شهید بهشتی – (عباس آباد ) جنب امامزداه – دفتر نمایندگی نداجا.
بجنورد: خیابان امام خمینی (ره) روبروی پمپ بنزین – خیابان ملاصدرا- بن بست اول –
سمت چپ ، طبقه دوم – دفتر نمایندگی نداجا.
* محل و ساعت برگزاری آزمون کتبی و تخصصی هنگام ثبت نام اعلام خواهد شد.
* شماره تلفن های ۷۷۲۲۶۰۰۳-۰۲۱و ۷۷۲۲۶۰۰۷-۰۲۱در وقت اداری آماده هرگونه پاسخگویی است.

استخدام خانم و آقا در ارتش

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author