اختصاص 90 درصد اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش به ایمنی مدارس در سال 95

اختصاص 90 درصد اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش به ایمنی مدارس در سال 95
صدا و سیما-57 دقیقه پیش

اختصاص 90 درصد اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش به ایمنی مدارس در سال 95

صدا و سیما-57 دقیقه پیش
اختصاص 90 درصد اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش به ایمنی مدارس در سال 95

دانلود سریال

سیستم اطلاع رسانی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author