آنچه مرتضی حاجی درباره فانی و معیشت فرهنگیان گفت/فانی برخی معاونانش را تغییر دهد/ معلمِ سه‌شغله؛ حال

آنچه مرتضی حاجی درباره فانی و معیشت فرهنگیان گفت/فانی برخی معاونانش را تغییر دهد/ معلمِ سه‌شغله؛ حال

مرتضی حاجی

وزیر اسبق آموزش و پرورش درباره انتشار خبرهایی مبنی بر تغییر فانی، حذف سطوح اداری، ۳ شغله بودن معلمان و تدریس چند رشته‌ای در مدارس توضیحاتی را ارائه کرد

آنچه مرتضی حاجی درباره فانی و معیشت فرهنگیان گفت/فانی برخی معاونانش را تغییر دهد/ معلمِ سه‌شغله؛ حال

(image)

وزیر اسبق آموزش و پرورش درباره انتشار خبرهایی مبنی بر تغییر فانی، حذف سطوح اداری، ۳ شغله بودن معلمان و تدریس چند رشته‌ای در مدارس توضیحاتی را ارائه کرد

آنچه مرتضی حاجی درباره فانی و معیشت فرهنگیان گفت/فانی برخی معاونانش را تغییر دهد/ معلمِ سه‌شغله؛ حال

روزنامه قانون

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author