آموزش و پرورش در هفته ای که گذشت

آموزش و پرورش در هفته ای که گذشت

خبرگزاری فارس: پذیرش 12 هزار نفر در دانشگاه فرهنگیان برای سال اینده/ آزمون استخدامی جدید نداریم

جزییات نحوه برگزاری آزمون دانشگاه فرهنگیان, پذیرش دانشجو معلم در 18 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه فرهنگیان از جمله رویداد های در هفته گذشته بوده اند.

آموزش و پرورش در هفته ای که گذشت

(image)

جزییات نحوه برگزاری آزمون دانشگاه فرهنگیان, پذیرش دانشجو معلم در 18 رشته کارشناسی ارشد در دانشگاه فرهنگیان از جمله رویداد های در هفته گذشته بوده اند.

آموزش و پرورش در هفته ای که گذشت

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author