آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیازمند جذب سه هزار نیروی انسانی جدید است

آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیازمند جذب سه هزار نیروی انسانی جدید است

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: آموزش و پرورش این استان نیازمند جذب سه هزار نیروی انسانی جدید برای سال تحصیلی آینده است.

آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیازمند جذب سه هزار نیروی انسانی جدید است

(image)

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان غربی گفت: آموزش و پرورش این استان نیازمند جذب سه هزار نیروی انسانی جدید برای سال تحصیلی آینده است.

آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیازمند جذب سه هزار نیروی انسانی جدید است

خرم خبر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author