آزمون مجددشمیم دانش۱۶بهمن

آزمون مجددشمیم دانش۱۶بهمن
📣📣 #مهم #اطلاعیه_شماره_۲۵| دوره «آموزه ها و مفاهیم اسلامی در مشاوره از منظر قرآن کریم و شیوه های تشویق دانش آموزان به نماز»- با کد ۹۹۵۰۶۱۵۰ و ۱۴ ساعت آموزشی 👈 قابل توجه فراگیران محترم ⭕️ آزمون مجدد اول، دوم و نهایی این دوره در روز دوشنبه ۱۶ بهمن از ساعت ۱۰ الی ۲۳ برگزار […]

آزمون مجددشمیم دانش۱۶بهمن

📣📣 #مهم #اطلاعیه_شماره_۲۵| دوره «آموزه ها و مفاهیم اسلامی در مشاوره از منظر قرآن کریم و شیوه های تشویق دانش آموزان به نماز»- با کد ۹۹۵۰۶۱۵۰ و ۱۴ ساعت آموزشی 👈 قابل توجه فراگیران محترم ⭕️ آزمون مجدد اول، دوم و نهایی این دوره در روز دوشنبه ۱۶ بهمن از ساعت ۱۰ الی ۲۳ برگزار […]
آزمون مجددشمیم دانش۱۶بهمن

label, , , , , , , , , , , ,

About the author