اختصاص 105 هزار کلاس درس و 200 خانه معلم برای اسکان میهمانان نوروزی/ اجرای سند تحول بنیادین محور اصلی آموزش و پرورش در سال 95
description

اختصاص 105 هزار کلاس درس و 200 خانه معلم برای اسکان میهمانان نوروزی/ اجرای سند تحول بنیادین محور اصلی آموزش و پرورش در سال 95

اختصاص 105 هزار کلاس درس و 200 خانه معلم برای اسکان میهمانان نوروزی/ اجرای سند تحول بنیادین محور اصلی آموزش …