قاضی پور در اخطار قانون اساسی: حقوق معلمان حق‌التدریسی‌ و کارانه پرستاران هرچه سریع‌تر پرداخت شود
description

قاضی پور در اخطار قانون اساسی: حقوق معلمان حق‌التدریسی‌ و کارانه پرستاران هرچه سریع‌تر پرداخت شود

قاضی پور در اخطار قانون اساسی: حقوق معلمان حق‌التدریسی‌ و کارانه پرستاران هرچه سریع‌تر پرداخت شودخبر داغ قاضی پور در …