مزایا و معایب روان‌شناسی مدرسه

مزایا روان‌شناسی مدرسه

روان‌شناسان مدرسه قادرند به موفقیت دانش‌آموزان کمک کنند.
از آنجا که اغلب روان‌شناسان مدرسه در دبستان‌ها و دبیرستان‌ها کار می‌کنند، از برنامه کاری قابل پیش‌بینی برخوردارند.
روان‌شناسان مدرسه با طبقات مختلف اجتماع، از جمله مشاوران، معلمان، اولیاء و دانش‌آموزان ارتباط دارند.

معایب روان‌شناسی مدرسه

مشکلات کار با دانش‌آموزان و اولیاء، ممکن است به بالا رفتن سطح استرس در روان‌شناسان مدرسه بینجامد.
استرس مربوط به کار می‌تواند به ناتوانی جسمی و بی‌رمقی منجر شود.
روان‌شناسان مدرسه معمولاً برنامه کاری فشرده‌ای دارند و با تعداد زیادی ارباب رجوع روبرو هستند.

label,

About the author