ممنوعیت ورود دانش‌آموزان به مدارس ناایمن

آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای اعلام کرد:‌ از اجاره ساختمان‌های خشتی و گلی به‌عنوان فضاهای آموزشی اجتناب شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش راهبرد معاصر، با توجه به برچیده شدن مدارس خشتی و گلی در سطح کشور و در راستای حفظ ایمنی دانش‌آموزان و جلوگیری از حوادث احتمالی برای ایجاد و اختصاص کد به مدارس جدید، بر رعایت موارد ذیل تأکید می‌شود:

 

1. از اجاره ساختمان‌های خشتی و گلی به‌عنوان فضاهای آموزشی اجتناب شود.

2. مدارس خشتی و گلی در مالکیت آموزش‌وپرورش و بلااستفاده، با رعایت مقررات تخریب و در صورت نیاز و با استفاده از اعتبارات دولتی با ظرفیت‌های خیرین، بازسازی و به نحو بهینه استفاده و یا باوجود شرایط قانونی تبدیل به احسن شود.

3. از ورود دانش آموزان به ساختمان‌های خشتی و گلی موجود جلوگیری شود.

4. از اختصاص کد واحد سازمانی به ساختمان‌های خشتی و گلی اجتناب شود.

5. با وصف نیاز به اجاره کردن ساختمان‌ها به‌عنوان فضاهای آموزشی و پرورشی، علاوه بر رعایت مقررات مربوط الزاماً نظر فنی ادارات کل نوسازی، مدارس استان اخذ شود.

label

About the author