برنامه‌های درسی جمعه 30 خرداد شبکه‌های آموزش و چهار

برنامه‌های درسی جمعه 30 خرداد شبکه‌های آموزش و چهار

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان

تهران (پانا) – جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز جمعه 30 خرداد ماه 99 از طریق شبکه‌های آموزش و چهار اعلام شد.

برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه‌های آموزش و چهار در روز جمعه 30 خرداد ماه 1399 پخش می‌شود به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش

متوسطه دوم:

ساعت١٠:٣٠ تا١١ درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١١ تا ١١:٣٠ درس ادبیات فارسی ٣ پایه ١٢ ( قرابت معنایی) تمام رشته ها

ساعت١١:٣٠ تا ١٢ مشاوره و برنامه ریزی تمام پایه ها

ساعت١۴:۴٠تا ١۵:١٠ درس زیست شناسی٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس ریاضیات گسسته پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس عربی زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس حسابان ٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس عربی زبان قرآن ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

شبکه ۴

شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸:۲۵ دانش فنی تخصصی – پایه۱۲ – ادامه پودمان چهارم – رشته تاسیسات مکانیکی – شاخه فنی حرفه ای .

ساعت ۸:۲۵ تا ۸:۵۰ درس زیست شناسی – پایه۱۰ – پودمان پنجم – درس مشترک شاخه های فنی حرفه ای و کاردانش .

ساعت ۸:۵۰ تا ۹:۱۵ درس دانش فنی تخصصی – پایه۱۲ – مبحث پاورمیل – رشته ماشین ابزار – شاخه فنی حرفه ای .

ساعت ۹:۱۵ تا ۹:۴۰ درس دانش فنی تخصصی – پایه۱۲ – مبحث فناوری های نوین ساختمان – رشته ساختمان – شاخه فنی حرفه ای

label,

About the author